Tisk
PDF

Informace pro zájemce o opuštěné psy a kočky

kocickaVýhody pěstounství

Pěstoun je na období jednoho roku od převzetí psa z Azylu pro opuštěná zvířata v Bulharech osvobozen od místního poplatku (v souladu s obecne závaznou vyhláškou č. 7/2008 o místním poplatku ze psů).

Pěstoun se při převzetí zvířete zavazuje, že...

  • Poskytne zvířeti přístřeší, dostatek plnohodnotné potravy a vody k napájení.
  • Poskytne zvířeti kvalifikovanou veterinární péči preventivní i v případě nemoci nebo jeho zranění.
  • Umožní zvířeti dostatečný pohyb a bude o něj i jinak pečovat v souladu s ustanovením zák. č. 166/1997 Sb. o veterinární péči, v platném znění, (včetně povinného očkování) a zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat pro týrání, v platném znění.
  • Přijaté zvíře nesmí být předáno jinému subjektu.
  • Při změně podmínek sociálních, rodinných aj. je pěstoun povinen vrátit zvíře zpět do Azylu pro opuštěná zvířata v Bulharech.
  • V případě úhynu zvířete je nutné kontrolním orgánům doložit tuto skutečnost dokladem o utracení, likvidaci kadaveru, popř. svědeckou výpovědí.
  • Navrátí zvíře původnímu majiteli v případě, že se o ně přihlásí ve lhůtě do 6 měsíců od přijetí zvířete do útulku.
  • Ve lhůtě do 6 měsíců od převzetí umožní na požádání kontrolu stavu a podmínek chovu zvířete provozovateli útulku. Po uplynutí této lhůty, se pěstoun stává vlastníkem zvířete.