Azyl pro opuštěná zvířata

Azyl pro opuštěná zvířata v Bulharech je soukromé zařízení, které se v současné době zabývá dvěma hlavními činnostmi. Tou první je péče o zanedbaná a opuštěná zvířata. Tou druhou pak poskytování hotelové péče mazlíčkům, jejichž majitelé odjeli na dovolenou, nebo byli hospitalizováni apod.

Provozní řád útulku byl schválen Krajskou veterinární správou Brno, inspektorát Břeclav. 

  • tel.: Pavel Kočvara: +420 731 576 210
  • tel.: Jaroslava Kočvarová: +420 725 420 618
  • e-mail: kocvarapavel@seznam.cz

Zobrazit všechna zvířata

Než začnete hledat...

V případě ztráty zvířete (pes, kočka) je vhodnější nejdříve kontaktovat Městskou policii příslušného katastrálního území.

Služba pro naléhavé případy denně na telefonních číslech provozovatele útulku a dále Městské policie (156).